1
2
3

O ODVETNIŠKI PISARNI

 

Odvetnik Matiček Žumer je leta 2002 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Po zaključenem dodiplomskem študiju je bil v letih od 2003 do 2004 zaposlen kot odvetniški pripravnik, v letih od 2004 do 2005  pa kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2005 se je zaposlil kot odvetniški kandidat. Leta 2007 je postal odvetnik in do leta 2012 kot samostojni odvetnik sodeloval z odvetniško pisarno Carmen Dobnik, kjer se je ukvarjal s primeri s področja gospodarskega, davčnega, civilnega, delovnega, kaznovalnega in ustavnega prava ter izvršbe, v okviru katerih je svetoval in zastopal fizične in pravne osebe iz Slovenije in tujine. Med drugim se izobražuje na podiplomskem študiju civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti  Univerze v Ljubljani.

Od leta 2012 samostojno odvetniško pot nadaljuje v okviru Odvetniške pisarne Matiček Žumer, ki združuje mladostni zagon, znanje in devetletne bogate izkušnje iz pravne prakse.

Cilj odvetniške pisarne je, da s strokovnim delom postane prepoznaven in zanesljiv partner pravnim in fizičnim osebam, ki potrebujejo kakovostne in premišljene rešitve za najzahtevnejše primere z vseh pravnih področij.

Odvetnik Matiček Žumer

t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si