1
2
3

Pošlji vprašanje

Nepremičninsko pravo

 

Fizične in pravne osebe se pogosto srečujejo s področjem nepremičninskega prava, pri čemer običajno sprejemajo zelo pomembne odločitve z daljnosežnimi pravnimi in ekonomskimi posledicami. Zaradi zapletene in podrobne zakonodaje je sodelovanje odvetniške pisarne pri sestavi pogodb s področja nepremičninskega prava koristno in potrebno, saj lahko prepreči kasnejše nepotrebne spore in nevšečnosti ali omili posledice neizpolnitve pogodbenih obveznosti. V okviru nepremičninskega prava svetujemo in sestavljamo različne pogodbe ter stranke zastopamo pred sodišči in izvensodno.


Storitve s področja nepremičninskega prava:


  • sestava najrazličnejših pogodb v zvezi z nepremičninami (npr. prodajna pogodba, darilna pogodba, menjalna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, pogodba o ustanovitvi zastavne pravice, pogodba o ustanovitvi stvarnih in osebnih služnosti, idr.),
  • urejanje zemljiškoknjižnega stanja (npr. pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja, pogodba o priznanju lastninske pravice, pogodba o skupni gradnji, idr.),
  • pregled pravnega stanja nepremičnin in sestava pravnih mnenj,
  • izdelava aktov o ustanovitvi etažne lastnine,
  • sestava pogodb o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki,
  • zastopanje v sodnih postopkih za vzpostavite etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVetL,
  • vpisi v zemljiško knjigo,
  • zastopanje v sodnih in izvensodnih sporih v zvezi z nepremičninami (npr. motenje posesti, ureditev meje, priposestvovanje, vrnitev stvari, ugotovitev služnosti, izbrisna tožba, izpolnitev pogodbenih obveznosti, idr.).
t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si