1
2
3

Pošlji vprašanje

Izvršba

 

Storitve s področja izvršbe:

  • izvensodno opominjanje dolžnikov in izvensodna izterjava dolga,
  • vlaganje predlogov za izvršbo ter zastopanje strank v izvršilnem postopku (sestava različnih predlogov, ugovorov, rubež nepremičnin, rubež premičnin, rubež vrednostnih papirjev, rubež plače in pokojnine, rubež poslovnega deleža, idr.),
  • zavarovanje terjatev v sodnih postopkih z začasnimi in predhodnimi odredbami,
  • sodna izterjava dolga od osebno odgovornih družbenikov izbrisanih gospodarskih družb,
  • ugotavljanje premoženjskega stanja dolžnikov in potencialnih pogodbenih partnerjev.

V odvetniški pisarni upnikom – predvsem samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam - svetujemo in zagotavljamo optimalne možnosti izvensodne in sodne izvršbe terjatev na območju Slovenije, Evropske unije in drugih evropskih držav. V okviru izvršb sodelujemo z detektivi in sodnimi izvršitelji, kar omogoča hitro in učinkovito izterjavo obveznosti.

Uspešna izvršba dolga s pomočjo odvetniške pisarne je za stranke tudi stroškovno učinkovita, saj sodišče odvetniške stroške v izvršilnem postopku naloži v plačilo dolžniku.

Pravno pomoč nudimo tudi dolžnikom, predvsem osebno odgovornim družbenikom izbrisanih gospodarskih družb in tistim, ki jim je sodišče zarubilo premoženje.

Strankam že pred sklenitvijo pogodb svetujemo o zavarovanju njihovih terjatev iz teh pogodb (npr. z menico, hipoteko, izvršnico, idr.) in s tem zmanjšujemo njihova poslovna tveganja in stroške poslovanja.


t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si