1
2
3

Pošlji vprašanje

Insolvenčno pravo

 

Storitve s področja insolvenčnega prava:

  • prijava terjatev upnikov ter zastopanje upnikov in dolžnikov v postopkih osebnega stečaja,
  • prijava terjatev upnikov ter zastopanje upnikov in dolžnikov v stečajnih postopkih,
  • prijava terjatev upnikov ter zastopanje upnikov in dolžnikov v postopkih prisilne poravnave,
  • pomoč pri reševanju likvidnostih težav,
  • pomoč pri pravno-finančnem prestrukturiranju obveznosti,
  • zastopanje strank v sporih zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj,
  • zastopanje strank v sporih o osebni odgovornosti družbenikov izbrisanih družb,
  • zastopanje strank v sporih o odškodninski odgovornosti članov poslovodstva oz. uprave gospodarskih družb.


Po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki, najpogosteje s strokovnjaki finančne in ekonomske stroke,  ki s svojim znanjem in izkušnjami z izvenpravnih področij pomagajo zaokrožiti naše storitve.


t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si