1
2
3

Pošlji vprašanje

Gospodarsko pravo

 

Storitve s področja gospodarskega prava:

 
 • zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov v sodnih in izvensodnih postopkih (arbitraža),
 • sodelovanje pri pogajanjih in sestava vseh vrst gospodarskih pogodb,
 • sestava splošnih in drugih aktov gospodarskih družb (statut, družbena pogodba, različni pravilniki s statusno pravnega področja, delovnega prava, varstva osebnih podatkov, idr.),
 • zastopanje družbenikov na skupščinah gospodarskih družb,
 • vodenje skupščin gospodarskih družb, zavodov in drugih pravnih oseb,
 • svetovanje in zastopanje manjšinskih družbenikov,
 • svetovanje in zastopanje pri ustanavljanju in prenehanju samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb,
 • svetovanje in zastopanje pri statusnih preoblikovanjih samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb (npr. povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, pripojitve, spojitve, oddelitve, idr.),
 • skrbni pravni pregledi pri prevzemih gospodarskih družb,
 • gospodarsko kazensko pravo (zastopanje oškodovanih samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb ter obdolžencev v zvezi s kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo),
 • avtorsko pravo in pravo intelektualne lastnine.

Zaupajte reševanje svojih pravnih težav in dilem v podjetju odvetniški pisarni, ki vam nudi celovite pravne storitve na področju gospodarskega, civilnega, delovnega, upravnega in izvršilnega prava. Dogovorite se za občasno ali stalno pravno pomoč po vaših željah in potrebah in si s tem zagotovite hitre in strokovne pravne nasvete, ki bodo olajšali vaše poslovne odločitve in znižali stroške vašega poslovanja.  Po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki z različnih družboslovnih in tehničnih področij, ki s svojim znanjem in izkušnjami z izvenpravnih področij pomagajo zaokrožiti naše storitve. Najpogosteje so to strokovnjaki finančne, ekonomske, gradbene in geodetske stroke, v postopkih v zvezi z varovanjem pravic industrijske lastnine pa tudi s strokovnjaki drugih tehničnih strok.


t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si