1
2
3

Pošlji vprašanje

Davčno pravo

 

Storitve s področja davčnega prava:

  • svetovanje in zastopanje pred davčnimi organi v zvezi z odpisom davčnega dolga, odlogom in obročnim odplačilom davčnega dolga ter davčno izvršbo,
  • svetovanje in zastopanje v postopku statusno-pravnih preoblikovanj samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb,
  • svetovanje in zastopanje pri pravnih poslih razpolaganja s poslovnimi deleži v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah,
  • svetovanje in zastopanje na področju dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dodano vrednost,
  • svetovanje in zastopanje pred davčnimi organi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • svetovanje in zastopanje v zvezi z nepremičninskimi transakcijami (npr. ob sklenitvi prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o preužitku, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe, pogodbe o priznanju lastninske pravice, idr.),
  • zastopanje pred sodišči v upravnem sporu v zvezi z odločbami davčnih organov.

 

t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si