1
2
3

Pošlji vprašanje

Odškodninsko pravo

 

V  odvetniški pisarni vam hitro pomagamo do pravične denarne odškodnine za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, duševne bolečine zaradi okrnitve svobode, kršitve osebnostnih pravic in za pretrpljeni strah. Stranke zastopamo v sodnih in izvensodnih (npr. pred arbitražo, zavarovalnico, idr.) postopkih v zvezi z odškodninskimi zahtevki.

V primeru uspešnega uveljavljanja odškodninskega zahtevka pred zavarovalnico vse odvetniške stroške plača zavarovalnica, vi pa svojo odškodnino prejmete v celoti brez odbitkov zaradi provizij ali drugih stroškov.

Stranke zastopamo v sodnih postopkih, v katerih uveljavljamo plačilo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki jim je bilo vrnjeno v denacionalizacijskih postopkih  (npr. hiš, stanovanj, poslovnih prostorov, gozdov).

Posebno  pozornost namenjamo odškodninskim zahtevkom do članov poslovodstva oz. uprav gospodarskih družb, ki so s svojim neskrbnim ravnanjem ali na kakšen drug način povzročili škodo gospodarskim družbam ali drugim pravnim osebam.

t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si