1
2
3

Pošlji vprašanje

Kaznovalno pravo

 

Storitve s področja kaznovalnega prava:


  • svetovanje in zastopanje osumljencev in obdolžencev  v predkazenskem in kazenskem postopku,
  • svetovanje in zastopanje oškodovancev v predkazenskem in kazenskem postopku (uveljavljanje premoženjsko pravnih zahtevkov),
  • svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih (davčni prekrški, carinski prekrški, prometni prekrški, prekrški zoper javni red in mir, prekrški s področja varstva osebnih podatkov, prekrški v zvezi s konkurenco, idr.).Posebno pozornost namenjamo svetovanju in zastopanju fizičnih in pravnih oseb, ki so udeležene v predkazenskem ali kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarstva kot obdolženci ali oškodovanci (npr. poslovna goljufija, lažni stečaj, povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem, ustvarjanje monopolnega položaja, oškodovanje upnikov, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti, zloraba notranje informacije, zloraba položaja ali pravic).

t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si