1
2
3

Pošlji vprašanje

Delovno pravo

 

Storitve s področja delovnega prava za delodajalce:

  • sklepanje, sprememba in prenehanje pogodb o zaposlitvi,
  • sestava splošnih aktov in pravilnikov (npr.  o sistemizaciji delovnih mest, o delovnih razmerjih, o uporabi elektronske pošte in službenih telefonov, o napredovanjih, idr.),
  • vodenje postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • vodenje disciplinskih postopkov,
  • zastopanje v delovnih sporih pred sodišči.Storitve s področja delovnega prava za delavce:


  • sklepanje, sprememba in prenehanje pogodb o zaposlitvi,
  • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcih,
  • zastopanje v disciplinskih postopkih,
  • zastopanje v delovnih in socialnih sporih pred sodišči.t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si