1
2
3

O NAS


Odvetniška pisarna nudi celovite pravne storitve fizičnim in pravnim osebam s področja gospodarskega, civilnega, delovnega, upravnega, kaznovalnega, ustavnega prava in drugih pravnih področij.

Prednost našega odvetniškega svetovanja in zastopanja je v osebnem pristopu k vsaki stranki in zadevi, v natančni, dosledni in strokovni izvedbi naročenih storitev ter strogi zaupnosti razmerja do stranke. Z vsem svojim znanjem in bogatimi izkušnjami v pravni praksi vam pomagamo pri uspešnem in učinkovitem urejanju vaših pravnih zadev ter zaščiti vaših pravic in interesov v najkrajšem možnem času.

Vodilo našega dela je strokovnost ter etičen in odkrit odnos do strank. Svoje izkušnje in znanje nenehno nadgrajujemo in bogatimo z dodatnim strokovnim usposabljanjem in izobraževanjem na posameznih pravnih in izvenpravnih področjih, kar nam omogoča kakovostno izvedbo najzahtevnejših pravnih opravil.

Hitro se odzivamo na aktualne dogodke ter prilagajamo potrebam in željam strank, saj se zavedamo, da poslovni in življenjski tempo pogosto zahtevata hitre, toda kljub temu kakovostne, zanesljive in premišljene pravne odločitve.

Poslanstvo odvetniške pisarne razumemo in uresničujemo z namenom zagotavljanja pravne varnosti našim strankam in s tem k uresničitvi njihovih poslovnih in drugih ciljev.

Pravni nasveti

Kako pravilno odstopiti od najemne pogodbe za poslovni prostor zaradi neplačevanja najemnine?

Najemnika, ki je v zamudi s plačilom najemnine, je potrebno najprej pisno opomniti na neplačane obveznosti in zahtevati, da jih nemudoma ali v določenem roku plača. V opominu je potrebno natančno navesti izvor dolga in njegovo ...

Kaj je IZVRŠNICA?

Izvršnica je nov instrument za zavarovanje in izterjavo obveznosti med gospodarskimi subjekti (samostojnimi podjetniki, gospodarskimi družbami in drugimi osebami, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo) in javnimi organi ...

t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si